Publicaciones de: Ana Maria Rovira López


2015
Artículos no SCI
Blanché, C., Bosch, M., López-Pujol, J., Massó, S., Simon, J., Rovira, A. M. & Molero, J.
Caracterització biològica i citogenètica de la població retrobada de l’esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
VIII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona. Barcelona (en premsa)
López-Pujol, J., Bosch, M., Massó, S., Molero, J., Simon, J., Rovira, A. M. & Blanché, C. 
Estudi preliminar de variabilitat isoenzimàtica de Delphinium bolosii al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
VIII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona. Bercelona (en premsa)

2014
Libros y capítulos de libro
Molero, J.,  A. Rovira, J. Simon, J. López-Pujol, S. Massó, i M. Bosch i C. Blanché(coords.).
Criteris i propostes de gestió a partir de l’estudi de biologia reproductiva de la població de Delphinium bolosii al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Projecte FBG 307801 - Fundació Bosch Gimpera - Diputació de Barcelona, Servei d’Espais Naturals, 95 pp. Barcelona. (Document científico- tècnic)

2013
Artículos SCI
López-Pujol, J., M. C. Martinell, S. Massó, A. M. Rovira, M. Bosch, J. Molero, J. Simon & C. Blanché
Conservation genetics of Dichoropetalum schottii (Apiaceae): is the legal protection of edge populations consistent with the genetic data?
Annales Botanici Fennici 50 (4): 269-283
López-Pujol, J., Martinell, M. C., Massó, S., Rovira, A. M., Bosch, M., Molero, J., Simon, J. & Blanché, C.
Conservation genetics of Dichoropetalum schottii (Apiaceae): is the legal protection of edge populations in consistent with the genetic data?
Annales Botanici Fennici (in press)
Molero J. & Rovira A.M.
The hybrids of semisucculent and succulent dendroid Euphorbia species from La Gomera.
Euphorbia World 9 (2): 27-31

2012
Artículos no SCI
Molero, J.,  P. Aymerich & A. Rovira
El complex Euphorbia esula-E. virgata (Euphorbiaceae) al nord-est de la península Ibèrica: precisions corològiques, ecològiques i taxonòmiques.
Collectanea Botanica 31:37-49.   doi:10.3989/collectbot.2012.v31.004
Libros y capítulos de libro
Barceló, M.C., Benedí, C., Blanché, C., Bosch, M., Carrió. M.E., Garcia, S., Gómez, A., Hernández, M., Hidalgo, O., López, J., Martín, J., Mas de Xaxars, G., Massó, S., Molero, J., Ribera, M.A., Roldán, M., Rovira, A.M., Rull, J., Simon, J.,Suárez, M., Vallès, J. & Vitales, D.
Botànica farmacèutica. Pràctiques (3a ed. revisada i actualitzada).
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona

2011
Artículos SCI
Martinell, M.C., Rovira, A. Blanché C. & Bosch, M.
Shift towards autogamy in the extremely narrow endemic Aquilegia paui and comparison with its widespread close relative A. vulgaris (Ranunculaceae)
Plant Systematics and Evolution, 295 (1-4): 73-82.
DOI: 10.1007/s00606-011-0463-x.
+ información   
Orellana, M. R., Khrustaleva, L., Rovira, A. M., Blanché, C., Bosch, M. & de Jong, H.
Genomic analysis for the progenitor-derivate pair: Delphinium pictum, diploid, and D. staphisagria, ascendant dysploid (Ranunculaceae) from the Mediterranean Basin
Plant Systematics and Evolution (en revisió).
Artículos no SCI
Blanché, C., Martinell, M.C., López-Pujol, J., Massó, S., Bosch, M., Rovira A. & Simon J.
Estructura i diversitat genètica de les poblacions pirinenques de Dichoropetalum schottii (Bess.) Pimenov & Kljuykov (Apiaceae): avaluació per a l'establiment de prioritats en conservació
Actes del Col·loqui de Botànica Pirenaico-Cantàbrica, Institut d’Estudis Andorrans, Ordino: 75-86.

2010
Artículos SCI
Martinell, M. C.; ,Dötterl, S., Blanché, C., Rovira, A., Masso, S. & Bosch, M.
Nocturnal pollination of the endemic Silene sennenii (Caryophyllaceae): an endangered mutualism?
Plant Ecology 211: 203-208
Artículos no SCI
Martinell, M. C., López-Pujol, J., Soto, M., Rovira, A. M., Simon, J. Bosch, M. & Blanché, C.
Anàlisi de la diversitat genètica de la població alt-garrotxina de Dichoropetalum schottii. Significació biogeogràfica
Annals de la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural, 4: 53-60.
Simon, J., Bosch, M., Rovira, A. & Blanché, C.
Reports 1725-1725, In: G. Kamari et al. (eds), Mediterranean Chromosome Number Reports, 20
Flora Mediterranea, 20: 275-277.
Libros y capítulos de libro
Molero, J., Martinell, M.C., Rovira, A., Bosch, M., López-Pujol, J., Simón, J. & Blanché, C.
Bunium bulbocastanum L.
In : A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno & S. Ortiz (eds.). Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Adenda 2009.Dirección General para la Biodiversidad-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid. TRAGSA-Ministerio de Medio Ambiente. pp. 62-63.

2009
Artículos SCI
Orellana, M. R., López-Pujol, J., Blanché, C., Rovira A. M. & Bosch, M.
Genetic diversity in Delphinium staphisagria (Ranunculaceae), a rare Mediterranean dysploid larkspur with
Genetica 135: 221-232.
Libros y capítulos de libro
Bosch, M., Orellana, M. R., López-Pujol, J., Rovira, A., Martinell, M. C., Blanché, C., Domínguez, F. & Albert, M. J.
Delphinium bolosii C. Blanché & Molero
In: Iriondo, J.M., Albert, M.J., Giménez Benavides, L., Domínguez Lozano, F. & Escudero, A. (Eds.), Poblaciones en Peligro: Viabilidad Demográfica de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), Madrid: 145-147.
Vicens, J., Ferrández, J. V.,Martinell, M. C., Orellana, M. R., Bosch, M., Simon, J., Rovira, A. M., Molero, J. & Blanché, C.
Spiraea crenata subsp. parvifolia (Pau) Romo
In A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España (Addenda 2008). Pp. 78-79. Ministerio de Medio Ambiente.
ISBN: 978-84-8014-741-5.